Färdigställande av lilla sköndal åt Bonava

Åtagit oss färdigställande av lilla sköndal åt Bonava, vi har gjort fin planering, byggt murar, marksten och plattytor, kantsten, gräsmattor planterat häckar, asfalterat vägar och infarter formsättningar samt betong jobb och stått för arbetsledning.